Posiedzenie połączonych komisji sejmowych ws. katastrofy ekologicznej na Odrze

17 sierpnia 2022

Na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa poszczególne resorty prezentowały dziś informacje na temat działań rządu w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze.

Wiceminister środowiska i Generalna Inspektor Ochrony Przyrody Magdalena Golińska powiedziała, że 11 sierpnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie, które ma określić skutki katastrofy ekologicznej na Odrze, a następnie adekwatne działania naprawcze. Dodała, że postępowanie jest prowadzone, mimo że nadal z rzeki wyławiane są martwe ryby. Posłowie PSL pytali Ministerstwo Rolnictwa między innymi o to, jak zamierza pomóc okolicznym rolnikom. Wiceszef resortu Rafał Romanowski powiedział, że na razie miejscowi rolnicy nie zgłaszają żadnych problemów. Podkreślił, że zakazy są przestrzegane. W województwo zachodniopomorskim przyjęto jedno zgłoszenie dotyczące użycia wody dla zwierząt. Wiceminister dodał, że w tym wypadku również został wprowadzony zakaz. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że resort prowadzi kontrole, które wykażą, czy przyczyną zatrucia Odry mógł być zrzut z oczyszczalni ścieków. Mówił o tym na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych, poświęconemu działaniom rządu w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Marek Gróbarczyk powiedział, że ministerstwo na bieżąco prowadzi kontrole, podczas których sprawdza pozwolenia wodno-prawne. Dokumenty te wykażą, czy doszło do zrzutu nieoczyszczonych substancji.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magdalena Gosk poinformowała, że pobieranie próbek wody z Odry rozpoczęto 28 lipca. Jak mówiła podczas posiedzenia połaczonych komisji sejmowych: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, GIOŚ prowadzi badania w 30 punktach kontrolnych wzdłuż rzeki Odry. Dodała, że badania podjęto niezwłocznie. Żadna z próbek nie wykazała obecności substancji toksycznych. Magdalena Gosk powiedziała, że w sumie przebadano 30 parametrów fizykochemicznych wody, głównie te, które budziły niepokój, czyli wysokie przewodnictwo, które oznacza podwyższone zasolenie, wysokie natlenienie wody i zasadowy jej odczyn. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że w związku z sytuacją na Odrze Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła działania 2 sierpnia. Jak wskazał, do tej pory pobrano 229 próbek śniętych ryb. Dodał, że w pierwszej kolejności Inspekcja wyklucza wystąpienie choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, a próbki wstępnie zabezpieczono do ewentualnych dalszych badań. Krzysztof Jażdżewski powiedział też, że Inspekcja Weterynaryjna prowadzi badania w kierunku podstawowych metali ciężkich, pestycydów oraz związków węglowodorowych. „Próbki, które zostały pobrane do 14 sierpnia, zostały przebadane w kierunku metali ciężkich i tutaj nie mieliśmy żadnych podwyższonych parametrów poza dwoma próbkami – mówię tutaj o rtęci – dwa parametry były w dwóch próbkach podwyższone” – wskazał. Jak zaznaczył, „rtęć w tkankach nie była przyczyną śnięcia tych ryb”. Krzysztof Jażdżewski poinformował też, że w Instytucie Weterynaryjnym Puławach wykonywane są dodatkowe badania próbek z województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego w kierunku radionuklidów i dioksyn. Mają być one dostępne w piątek. Wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej powiedział, że pozostałe badania – na przykład na obecność pestycydów – wymagają odpowiedniego przygotowania i czasu. Według niego, dziś lub jutro należy się spodziewać kolejnej partii wyników badań.

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska poinformowała, że dotychczas przeprowadzono badania w 382 ujęciach wody pitnej w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zaznaczyła, że na całym przebiegu Odry nie ma ujęć wody pitnej zasilanych wodą z tej rzeki, poza jednym, które jest nieczynne – nie zasila w wodę pitną żadnych miejscowości. Inspektor powiedziała, że ujęcia wody pitnej w 70 procent stanowią ujęcia głębinowe. „Pobieranych było od jednej do pięciu próbek. W każdej próbce oznaczano od 26 do 30 parametrów chemicznych i fizykochemicznych. Nie stwierdziliśmy przekroczeń tych parametrów” – informowała. Izabela Kucharska mówiła też, że w związku z sytuacją na Odrze Państwowa Inspekcja Sanitarna weryfikuje między innymi sprzedaż ryb oraz bada czystość kąpielisk. Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska poinformowała, że GIS kontroluje ujęcia wody pitnej, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żywności w związku z sytuacją na Odrze. Jak mówiła podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, Inspekcja weryfikuje między innymi sprzedaż ryb oraz bada czystość kąpielisk. „Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła w związku z sytuacją na Odrze ponad 630 kontroli zakładów żywienia zbiorowego otwartego, punktów małej gastronomii, targowisk, kiosków w kierunku potencjalnego ryzyka wprowadzania do obrotu ryb niewiadomego pochodzenia” – mówiła. Dodała, że nie stwierdzono sprzedaży takich produktów ani też niskiej czy niewłaściwej jakości produktów rybnych. Izabela Kucharska mówiła też, że bezpośrednio na przebiegu rzeki Odry nie ma kąpielisk, ani miejsc przeznaczonych czy używanych okazjonalnie do kąpieli. Poinformowała, że wojewoda zachodniopomorski zamknął na swoim terenie pięć kąpielisk, które są zasilane wodą z Odry. Dodała, że jest jedno kąpielisko w województwie dolnośląskim, usytuowane blisko Odry – około 120 metrów w linii prostej. „Tam były pobrane próbki do badań chemicznych, nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych parametrów” – zaznaczyła. Izabela Kucharska powiedziała, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego jest na bieżąco aktualizowany serwis kąpieliskowy. Śledztwo w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze prowadzi prokuratura. Do tej pory śledczy przesłuchali 228 świadków, przeprowadzili oględzin 12 miejsc w różnych odcinkach rzeki i powołali siedmiu biegłych.

Jak poinformował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, śledztwo prowadzi siedmiu prokuratorów i pięciu policjantów.
Postępowanie jest prowadzone w sprawie zanieczyszczenia środowiska na terenie trzech województw poprzez zanieczyszczenie wód rzeki Odry, w następstwie których nastąpiły zniszczenia w świecie zwierzęcym. Prokuratorzy czekają teraz na wyniki badań próbek wody z Odry i z zakładów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki. Do tej pory nie ustalono, co było przyczyną zmian chemicznych w wodzie i zarazem przyczyną śnięcia ryb. Żadna z próbek nie wykazała obecności substancji toksycznych.

PARTNERZY