Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat przemocy seksualnej i handlowi ludźmi w związku z wojną na Ukrainie

6 czerwca 2022

Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski zapewnił, że Polska podejmuje daleko idące wysiłki, by zapobiec przemocy seksualnej i handlowi ludźmi w związku z wojną na Ukrainie. Szczerski wystąpił na poświęconemu tej kwestii posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Krzysztof Szczerski powiedział, że ukraińscy cywile, a w szczególności kobiety i dzieci, stali się celem nie tylko rosyjskich rakiet i bomb, ale także cynicznych i bezlitosnych przemytników ludzi i przestępców seksualnych. Ambasador RP przy ONZ zapewnił, że Polska robi bardzo wiele by temu zapobiec. „Polska straż graniczna i policja wdrożyły liczne procedury mające na celu zapobieganie i łagodzenie tych skutków, w tym specjalistyczne i uświadamiające szkolenia dla funkcjonariuszy, a także kampanie informacyjne dla obecnych i potencjalnych ofiar” – podkreślił. Krzysztof Szczerski dodał, że Polska podejmuje te działania w sposób niedyskryminacyjny, zgodnie z przepisami unijnymi i międzynarodowymi. „Wszystkie zgłoszone incydenty podlegają szybkiej weryfikacji. Ulotki informacyjne w języku polskim, angielskim i ukraińskim są szeroko rozpowszechniane wśród uchodźców, samorządów, organizacji pozarządowych, mediów oraz w Internecie”- powiedział. Ambasador przypomniał, że ukraińscy uchodźcy w Polsce uzyskują prawo do legalnej pracy, edukacji, służby zdrowia oraz świadczeń socjalnych. Szczerski mówił tez o konieczności ukarania sprawców przestępstw i zbrodni na Ukrainie.

PARTNERZY