Prezes IPN: Zakończenie II wojny światowej nie jest dla Polski okazją do świętowania

8 maja 2024

Koniec II wojny światowej nie oznaczał dla Polski wolności i suwerenności – przypomina prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. 79 lat temu, 8 maja 1945 roku o godzinie 23.01 czasu środkowo-europejskiego zakończyła się II wojna w Europie – największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości.

W sumie trwała sześć lat, uczestniczyły w niej 72 państwa. Ogólne straty w ludziach wyniosły ponad 50 milionów poległych, zamordowanych, zmarłych. Karol Nawrocki przypomina w rozmowie z Informacyjną Agencja Radiową, że data 8 maja ma dla Polski wymiar symboliczny, ponieważ „po 8 maja roku ’45 Polska nie odzyskała swojej wolności i niepodległości tylko stała się sowiecką kolonią na wiele lat”. „Wciąż na ulicach polskich miast, w polskich lasach ginęli bohaterowie walki z Niemcami i sowietami, więc dla Polaków czy dla historyków to data warta zauważenia, ale nie jest godna tego, abyśmy świętowali ją hucznie i w poczuciu wolności – na to mogą sobie pozwolić nasi zachodni partnerzy” – powiedział. Szef IPN przypomina, że Polska w czasie II wojny światowej, w wyniku działań wojennych, pod okupacją niemiecką i sowiecką poniosła gigantyczne straty. „Zginął co piąty przedwojenny obywatel Rzeczpospolitej. Polska stolica została zniszczona. W ludobójstwie katyńskim z rąk związku sowieckiego śmierć poniosła znaczna część polskich elit, Niemcy zamordowali wielu duchownych katolickich, nauczycieli. W czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej zostały zniszczone polskie miasta, 200 tysięcy dzieci zostało skradzionych przez Niemców – to widzimy, że II wojna światowa pozostawiła Polskę w głębokiej ruinie” – stwierdził. Karol Nawrocki dodał, że koszmar II wojny światowej w niektórych rodzinach jest odczuwalny do dziś. „Jest to trauma, która tkwi gdzieś głęboko w tożsamości narodu polskiego, bowiem gdy odnosimy się do naszych doświadczeń, to właściwie w każdej rodzinie jest ktoś, kto bronił Polski w roku 39, był konspiratorem Armii Krajowej, był żołnierzem podziemia antykomunistycznego. W naszej tożsamości narodowej doświadczenie traumy II wojny światowej jest z całą pewnością głębokie, dlatego martwi że nie zostało one przepracowane także na arenie międzynarodowej” – mów prezes IPN. Z raportu przygotowanego kilka lat temu przez Parlamentarny Zespół do spraw Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej wynika, że ogólna kwota strat poniesionych przez Polskę w wyniku inwazji Niemiec wynosi 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Polska w konsekwencji II wojny straciła jedną trzecią terytorium na rzecz Związku Sowieckiego, około sześciu milionów obywateli Polski zginęło podczas walk, zostało zamordowanych przez Niemców i sowietów.

PARTNERZY