Prezes TK Konstytucyjnego: Próba odwołania trzech sędziów niezgodna z prawem

16 listopada 2023

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że próba odwołania przez większość parlamentarną trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego za pomocą uchwały to działanie wbrew systemowi prawnemu w Polsce. Sędzia, zaapelowała do polityków o spokój i kierowanie się dobrem obywateli.

Zdaniem Julii Przyłębskiej, politycy dotychczasowej opozycji chcący odwołania sędziów Trybunału chcą w ten sposób „zburzyć cały system prawny i działają na szkodę zwykłego obywatela”. „Apeluję o spokój i zdystansowanie się i działanie na rzecz społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu” – podkreśliła prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska powiedziała, że w Trybunale Konstytucyjnym nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. Większość parlamentarna chce stwierdzić nieważność wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem polityków dotychczasowej opozycji, Sejm może tego dokonać poprzez uchwalenie odpowiedniej uchwały. Jej tekst miałby być związany ze statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których pod koniec 2015 roku wybrał Sejm i zatwierdził prezydent Andrzej Duda. Te nominacje wzbudziły sprzeciw ówczesnej opozycji i części przedstawicieli środowisk prawniczych, według których sędziowie zostali wybrani w sposób nieprawidłowy. Część konstytucjonalistów podkreśla, że takie działanie Sejmu nie byłoby zgodne z prawem.

PARTNERZY