Prezydent Andrzej Duda będzie badał uchwalane ustawy

9 lutego 2024

Prezydent Andrzej Duda będzie przed podjęciem decyzji w sprawie każdej ustawy badał, czy uchwalono ją zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zapowiedziała to sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

Pod koniec stycznia prezydent zapowiedział, że będzie kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystkie ustawy, które zostaną przyjęte przez Sejm bez dopuszczenia do obrad Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z Prawa i Sprawiedliwości. Ich mandaty wygasły po prawomocnym wyroku sądu z 20 grudnia ubiegłego roku, ale politycy PiS uważają, że nadal są posłami. Małgorzata Paprocka powiedziała, że prezydent będzie przy każdej ustawie badał, czy był wykonywany mandat posła. „Ta sprawa będzie badana przy każdej kolejnej ustawie, czy był wykonywany mandat, czy mógł być, czy nie mógł być wykonywany. Ustawy bardzo rzadko są uchwalane w Sejmie przy obecności 460 posłów, są różne okoliczności, i tę sprawę na pewno pan prezydent każdorazowo będzie rozważać, jeśli będą w tym zakresie jakieś wątpliwości” – powiedziała Małgorzata Paprocka. Pod koniec stycznia prezydent podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie skierował te ustawy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta uzasadniła tę decyzję wątpliwościami związanymi z prawidłowością procedury uchwalenia tych ustaw, czyli „brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika”.

PARTNERZY