Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

16 sierpnia 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Sejm uchwalił ją 22 lipca niemal jednogłośnie. Za opowiedziało się 443 posłów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Senat nie wniósł do niej poprawek.

Ustawa zaostrza kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Nowe przepisy między innymi zaostrzają kary za wypalanie traw, rozniecanie ognia w lesie i za zaśmiecanie miejsc publicznych. Zgodnie z nowelizacją za nielegalne składowanie, unieszkodliwianie czy transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, może grozić do 10 lat więzienia. Podwyższono też kary za przestępstwa w gospodarce odpadowej – za nielegalny import odpadów niebezpiecznych do Polski będzie groziła kara do 12 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja wprowadza też nawiązki – do 10 milionów złotych – na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych – od 500 złotych do pięciu tysięcy mandatu oraz obligatoryjność sprzątnięcia. Ustawa przewiduje też karę – do ośmiu lat pozbawienia wolności – za zanieczyszczanie wody, powietrza i gleby substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu człowieka bądź powodującymi szkody w świecie roślin i zwierząt. Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Sprawa zaostrzenia przepisów wobec przestępców zrzucających odpady do rzek była przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia rządu.

PARTNERZY