Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym

11 sierpnia 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym – informuje Kancelaria Prezydenta. Dodatek w wysokości trzech tysięcy złotych będą mogły otrzymać gospodarstwa domowe ogrzewane węglem kamiennym.

W ustawie określono, że dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Źródło ogrzewani musi być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie on przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 złotych brutto za tonę. Dodatek węglowy będzie wynosił trzy tysiące złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane do 30 listopada. Będzie można je składać elektronicznie lub na piśmie do urzędu gminy. Dodatek będzie wypłacany w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Świadczenie będzie wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku NBP. Będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i wyłączone spod egzekucji komorniczej. Nie będzie też uwzględniane przy ustalaniu kryterium dochodowego przy wypłacie świadczeń socjalnych.

PARTNERZY