Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą kadencję samorządów

22 listopada 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Jak napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie prezydenta, powodem ustanowienia takiej ustawy jest między innymi skumulowanie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych w 2023 roku.

„Ustawa ma charakter epizodyczny, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe odstępstwo od uregulowanej już materii. Cel ustawy ma być zatem osiągnięty przez przedłużenie trwającej obecnie kadencji organów samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 roku” – czytamy w oświadczeniu. Ustawa zmienia także dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady. Zamiast ostatniego dnia roku będzie to ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych. Ustawa wprowadza również początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać ogłoszona przez wojewodę.

PARTNERZY