Prezydent zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

29 maja 2024

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym i przekazał ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego.

Prezydent podkreślił, że ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej musi przede wszystkim opierać się na badaniu, czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. „Ocena taka powinna być dokonana przez specjalistów zajmujących się badaniem języka, kultury i tradycji, a w szczególności językoznawców” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W ocenie Andrzeja Dudy, to czy ustawowe kryteria są spełnione, powinno być przedmiotem obiektywnej oceny, ponieważ samo przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające. „Prezydent posiłkując się dostępnymi w sferze publicznej opiniami ekspertów, zwłaszcza językoznawców, wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki, uznał, że nie została spełniona wspomniana przesłanka prawna, umożliwiająca uzyskanie przez etnolekt śląski statusu języka regionalnego” – podkreślono w oświadczeniu.

PARTNERZY