Prokurator generalny złożył wniosek o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego

19 czerwca 2024

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Suwerennej Polski, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowych i osobistych w Funduszu Sprawiedliwości przez ministra sprawiedliwości i jego urzędników, którzy dysponowali zgromadzonymi w Funduszu środkami. Zdaniem prokuratury wsparcia finansowego udzielano w sposób uznaniowy beneficjentom programów nieposiadającym związku z celami Funduszu. Działano w ten sposób na szkodę interesu publicznego, czyli Skarbu Państwa, a także na szkodę interesu prywatnego osób i podmiotów uprawnionym do otrzymania środków. Prokuratura Krajowa informuje, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala podejrzewać Marcina Romanowskiego o popełnienie 11 przestępstw, „polegających na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych”. Wniosek o zatrzymanie i areszt Marcina Romanowskiego Prokuratura uzasadnia obawą o matactwo i utrudnianie postępowania przez podejrzanego w związku z grożącą mu surową karą. Marcin Romanowski jest politykiem Suwerennej Polski. Jako wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Wniosek Prokuratora Generalnego będzie analizowany przez Kancelarię Sejmu. Następnie zostanie skierowany do oceny Komisji regulaminowej, która ze swoimi wnioskami przekaże go do rozpatrzenia podczas posiedzenia plenarnego Sejmu.

PARTNERZY

single.php