Prokuratura Krajowa zabezpieczyła urządzenia wchodzące w skład systemu Pegasus

21 czerwca 2024

Prokuratorzy wspólnie z biegłymi i funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczyli urządzenia wchodzące w skład systemu Pegasus. Jak informuje Prokuratura Krajowa, doszło do tego we wtorek i w środę w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

„Podstawowym celem śledztwa jest ustalenie funkcjonalności oprogramowania Pegasus oraz szeroko pojętej legalności jego stosowania” – czytamy w komunikacie. W związku z tym uzyskano w trybie niejawnym z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Policji informacje i dokumenty dotyczące nabycia oprogramowania Pegasus, jego funkcjonalności oraz wykorzystania w ramach prowadzonych kontroli operacyjnych. Pozyskane dane przekazano do Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które powołano do wydania opinii w zakresie sposobu działania i funkcjonalności systemu Pegasus. Powołani biegli uczestniczyli w oględzinach i zabezpieczeniu systemu. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem oprogramowania Pegasus zostało wszczęte 18 marca. W toku śledztwa badane są wszystkie okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania Pegasus, w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto badane są także okoliczności dotyczące jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym. Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do dnia 18 grudnia 2024 roku.

PARTNERZY

single.php