Propozycja polskiego rządu odnośnie zamrożenia cen prądu zgodna z polityką UE

12 października 2022

Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że proponowane przez rząd zamrożenie cen prądu jest poniżej kwot rynkowych. Propozycja przewiduje wprowadzenie maksymalnych cen prądu dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w przyszłym roku.

Dla nich cena ma nie przekroczyć 785 zł za megawatogodzinę. W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna powyżej limitów to 693 zł/MWh. Te limity to 2 MWh zużycia dla gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla osób niepełnosprawnych i 3 MWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Propozycja ma zagwarantować ustabilizowanie cen, ograniczenie oczekiwań inflacyjnych i utrzymanie konkurencyjności naszej gospodarki. Wiceminister Artur Soboń, podkreślił, że rządowy projekt wpisuje się w politykę Unii Europejskiej. „6 października Komisja Europejska dała zielone światło dla rozwiącań, które umożliwiają częściową regulację cen i przeznaczenie dodatkowych środków, pozyskiwanych od spółek, mających nadmiarowe zyski. Nie czekamy na rozwiązania europejskie, tylko przygotowujemy własne – krajowe.” – powiedział wiceminister. Zgodnie z założeniami ustawy do grupy odbiorców wrażliwych zaliczono „szeroko rozumiane podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi (jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi). Podkreślono, że przedmiotowa grupa odbiorców w dużej mierze podlega organizacyjnie jednostkom samorządu terytorialnego.Jeśli w umowach na rok 2023 cena prądu będzie wyższa od zaproponowanego limitu to będzie ona wyrównana automatycznie od 1 stycznia.

PARTNERZY