Protest pracowników miejskich Chicago

28 października 2022

Pracownicy miejscy Chicago protestowali w czwartek z powodu wolno postępujących negocjacji w sprawie nowego kontraktu. Członkowie związków zawodowych, skandując „Prawa pracownicze”, zgromadzili się w kilku miejscach między innymi przed Biblioteką Publiczną im. Harolda Washingtona a także przed departamentem zdrowia publicznego, zaledwie jedną przecznicę od siedziby władz miasta Chicago przy LaSalle Street. Manifestujący pracownicy są reprezentowani przez Pracownicy są reprezentowani przez American Federation of State, County oraz Municipal Employees (AFSCME). Negocjacje w sprawie nowego kontraktu trwają od 6 miesięcy. Związkowcy domagają się między innymi podwyżki płacy, która zapewni neutralizację skutków inflacji a także poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

PARTNERZY