Przemysław Czarnek o zaletach nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość

14 czerwca 2022

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że młode pokolenie musi poznać prawdę o najnowszej historii Polski. Tymi słowami szef resortu edukacji i nauki zainaugurował konferencję dla nauczycieli na temat przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Nowy przedmiot będzie wprowadzony w szkołach ponadpodstawowych od września tego roku. Przemysław Czarnek poinformował, że ocena podręcznika do nauki przedmiotu jest już na ukończeniu. Ocena merytoryczna jest pozytywna, zostaje tylko ocena językowa. Minister dodał, że nauka najnowszej historii jest konieczna: „Musimy zrobić wszystko, my tutaj w Polsce, żeby młode pokolenia mogły poznać prawdę o najnowszych dziejach” – powiedział Przemysław Czarnek. „Jeśli człowiek nie zna najnowszych procesów historycznych 2. połowy XX. wieku, początku XXI. wieku, bezpośrednio oddziałujących na to, co się teraz dzieje, to nie ma pojęcia w jakich okolicznościach się znajduje i jest niezwykle podatny na manipulację” – dodał szef resortu edukacji i nauki. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że znajomość najnowszej historii jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa. „Bez najnowszej historii, bez interpretacji najnowszej historii, bez zrozumienia najnowszej historii nie jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć dzisiejszej Polski i dzisiejszego świata” – powiedział Karol Nawrocki. „Co gorsza, nie jesteśmy w stanie podejmować świadomych decyzji, nie jesteśmy w stanie podejmować demokratycznych decyzji” – dodał szef IPN. Historia i Teraźniejszość będzie obejmować okres od zakończenia 2. Wojny światowej do 2015 roku.

PARTNERZY