Rafał Trzaskowski na Kongresie Energetyka i Klimat: Światu grozi katastrofa klimatyczna

24 listopada 2022

Platforma Obywatelska jest za inwestowaniem w odnawialne źródła energii i szybkim odejściem od paliw kopalnych. Propozycje energetyczne partii obejmują między innymi rozbudowę sieci energetycznych, likwidację monopoli państwowych spółek energetycznych, ułatwienia przy podłączeniu domów do sieci i uproszczenie rachunków za prąd i gaz.

Wiceprzewodniczący PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówił podczas Kongresu Programowego PO „Energetyka i Klimat” w Warszawie, że światu grozi katastrofa klimatyczna, trzeba więc podejmować zdecydowane działania. Musimy inwestować w odnawialne źródła energii, musimy jak najszybciej odchodzić od paliw kopalnych, musimy stawiać na samowystarczalność, musimy stawiać na rozproszoną energię – mówił Rafał Trzaskowski. Dodał, że walka z ociepleniem klimatu to szansa na nowe miejsca pracy i nowe kwalifikacje dla pracowników. Podkreślił, że Polska nie otrzyma środków na inwestycje z Unii Europejskiej, jeśli nie będzie inwestować w nowe rozwiązania. Profesor Szymon Malinowski, przewodniczący Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, mówił, że emisja gazów cieplarnianych, spowodowana przez działalność człowieka, prowadzi do ocieplenia klimatu. „Chcemy stabilności i nieprzewidywalności. Gorętszy klimat to niestabilność i nieprzewidywalność” – powiedział profesor. „Nawet w naszym mieszkaniu, w Polsce, mamy już problem z brakiem i nadmiarem wody. Wiosną obserwujemy pierwsze burze pyłowe, degradujące żyzne gleby” – mówił Szymon Malinowski. Dodał, że „czeka nas wzrost poziomu morza. Lądolody topnieją coraz szybciej. Czeka nas zanik lasów”. Profesor Szymon Malinowski dodał, że jesteśmy w punkcie krytycznym. „Od naszych działań zależy, czy ocieplenie planety zostanie powstrzymane, czy też stanie się nieodwracalne” – powiedział ekspert.

PARTNERZY