Ranking najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych

18 października 2022

Trzy uczelnie z Illinois znalazły się wśród 100 najlepszych w Stanach Zjednoczonych. Zestawienie opublikował portal WalletHub.

Na 11. miejscu uplasowano Northwestern University, na 23. University of Chicago a na 68. University Illinois-Urbana Champaign. Przy opracowaniu rankingu uwzględniono 30 czynników w tym liczbę osób kończących edukację na uczelniach, wynagrodzenie na jakie mogą liczyć po ukończeniu nauki a także ocenę wystawianą przez studentów uczelniom pod względem poziomu nauki i wysokości czesnego. Analizie poddano dane z 900 placówek zapewniających wyższą edukację w Stanach Zjednoczonych. Za najlepszy wśród uniwersytetów i college’ów uznano Massachusetts Institute of Technology, na drugim miejscu jest Yale University, na trzecim California Institute of Technology, na czwartym Princeton University a na piątym Harvard University.

PARTNERZY