Rosjanie wspierają agresję swojego państwa

3 września 2022

Rosjanie wciąż w zdecydowanej większości popierają agresję swojego państwa na Ukrainę. Według opublikowanego wczoraj sondażu autorstwa niezależnego ośrodka badań opinii publicznej Centrum Jurija Lewady, 76 procent respodentów popiera działania sił zbrojnych Rosji na Ukrainie nazywane w Rosji „specjalną operacją wojskową”.

Z czego 46 procent „zdecydowanie popiera”, a 30 procent „raczej popiera”. Nie popiera operacji 17 procent badanych. 48 procent ankietowanych jest przekonana o konieczności kontynuowania agresji, a 44 procent opowiada się za negocjacjami pokojowymi. Dominujące odczucia związane z działaniami militarnymi na Ukrainie to „duma z Rosji” , którą odczuwa 48 badanych oraz „niepokój, strach, przerażenie” – te odczucia wskazało 31 procent badanych. Te nastroje prawie się nie zmieniły od marca. 45 procent respondentów uważa, że ​​obwody chersoński i zaporoski Ukrainy powinny stać się częścią Federacji Rosyjskiej, co piąty – 21 procent – uważa, że ​​powinny stać się niepodległymi państwami, a 14 procent, że powinny pozostać częścią Ukrainy. Ogólnorosyjskie badanie Centrum Lewady zostało przeprowadzone w dniach 25-31 sierpnia 2022 r. na reprezentatywnej ogólnorosyjskiej próbie ludności miejskiej i wiejskiej 1612 osób w wieku 18 lat i więcej w 137 miejscowościach, 50 Federacja. Badanie przeprowadzane jest w domu respondenta w formie wywiadu osobistego.

PARTNERZY