Rosyjskie wojsko wzmacnia szturm na Ługańszczyznę

25 stycznia 2023

Ługańszczyzna to – obok obwodu donieckiego – obecnie główny kierunek działań wojennych na Ukrainie. Ukraińska armia odpiera tam szturmy Rosjan. Na jednym z odcinków prowadzi też działania ofensywne. Mimo ataków linia frontu istotnie się nie przesuwa.

Na Ługańszczyźnie Rosjanie od wielu dni atakują w kierunku Biłohoriwki znajdującej się na granicy z obwodem donieckim. „Intensywne walki trwają również w pobliżu obwodu charkowskiego w kierunku Swatowego” – mówi szef ukraińskiej administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Podkreśla, że na obydwu tych kierunkach wróg stara się atakować i ciągle ostrzeliwuje wyzwolone miejscowości. Na kierunku Swatowe-Kreminna to Ukraińcy prowadzą ofensywę. Serhij Hajdaj zaznacza, że to ważny strategicznie odcinek frontu, bo po ewentualnym wyzwoleniu Kreminnej otworzy się możliwość zdobycia Rubiżnego. Jeśli to się uda, Ukraińcy będą mogli częściowo otoczyć kolejne miasto – Siewierodonieck. Szef obwodu zaznacza jednak, że wyparcie Rosjan z Ługańszczyzny będzie niełatwe, bowiem koncentrują oni tam duże siły i umacniają się na pozycjach.

PARTNERZY