Rzecznik rządu o dodatkach motywacyjnych dla służb mundurowych

11 stycznia 2023

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy dotyczący dodatków motywacyjnych dla służb mundurowych. Chodzi między innymi o funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej.

Podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu mówił, że chodzi o zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Wyjaśnił, że nowy, miesięczny dodatek będzie się rozpoczynał od 5 procent uposażenia i co roku będzie rósł o 1 procent do osiągnięcia 15 procent po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywał na poziomie 15 procent. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczał się do podstawy wymiaru emerytury. Projekt ustawy przyjęty przez rząd zakłada ponadto, że świadczeniem motywacyjnym zostaną również objęci funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

PARTNERZY