Małgorzata Manowska wylosowała 33 nazwiska kandydatów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

9 sierpnia 2022

Nazwiska 33 kandydatów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną, zostały wylosowane podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego. Informacja o wynikach losowania trafi teraz do prezydenta, który spośród wylosowanych wyznaczy 11 sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego na pierwszą pięcioletnią kadencję.

Losowanie przebiegło w następujący sposób: najpierw do przezroczystej urny trafiły – w nieprzezroczystych kulach – nazwiska 82 sędziów. Następnie po wymieszaniu zawartości urny prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wylosowała 33 nazwiska. Z losowania wyłączono: I prezesa Sądu Najwyższego, prezesów SN, rzecznika dyscyplinarnego SN, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego SN i rzecznika prasowego. Izba Odpowiedzialności Zawodowej zastąpiła Izbę Dyscyplinarną na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, która miała zastrzeżenia do reformy wymiary sprawiedliwości w Polsce. Między innymi od likwidacji Izby Dyscyplinarnej uzależniała akceptację polskiego Krajowego Planu Obudowy i wypłatę środków z Funduszu Odbudowy. Od 15 lipca w Sądzie Najwyższym działa Izba Odpowiedzialności Zawodowej, do której tymczasowo powołano sędziów. Jej pracami – również tymczasowo – kieruje sędzia Wiesław Kozielewicz.

PARTNERZY