Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS

12 kwietnia 2024

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS. Poparło ją 244 posłów, przeciw było 199. Nowelizacja zmienia sposób wyboru piętnastu sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. Obecnie jest to kompetencja Sejmu.

Projekt przewiduje, że będą wybierać ich wszyscy sędziowie w Polsce w wyborach bezpośrednich i tajnych. Prawo do kandydowania nie będzie przysługiwać sędziom, którzy zostali nimi po zmianie przepisów dotyczących KRS w 2017 roku. Po wyborze nowych członków KRS obecni sędziowie-członkowie mają stracić mandaty. Projekt trafi teraz do Senatu. Oprócz piętnastu sędziów-członków, w skład KRS wchodzą Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości i członek wskazany przez prezydenta. Do kompetencji KRS należy m.in. przedstawianie Prezydentowi wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych. – Mamy to! Jest ustawa o KRS – napisał na Twitterze poseł KO Michał Szczerba. – 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich sędziów w Polsce w wyborach bezpośrednich z zachowaniem tajności głosowania, a nie jak to było dotychczas – przez polityków. Dzięki ustawie uwolnimy KRS od politycznych nacisków oraz wykonamy wiążące nas wyroki ETPCz i TSUE! Obywatele odzyskują niezależne i bezstronne sądownictwo. Społeczeństwo obywatelskie będzie obecne w Radzie Społecznej KRS. Będą to przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego – komentował Michał Szczerba. – Przyjęta przez Sejm ustawa o KRS to nic innego niż powrót do sędziokracji – napisał poseł PiS Sebastian Kaleta. – Sędziowie sami siebie wybierający to tworzenie w państwa w państwie. Przypominam, że część sędziów w Polsce oświadczyło już, że w pierwszej kolejności są „europejscy”, czyli taki model po prostu oznacza oddanie UE kontroli nad naszym sądownictwem – napisał na Twitterze Sebastian Kaleta.

PARTNERZY