Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

13 stycznia 2023

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Za było 203 posłów, przeciw – 52, a 189 wstrzymało się od głosu. Ustawa przewiduje między innymi, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Obecnie zajmuje się nimi Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. W jej kompetencjach pozostanie rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych pozostałych zawodów prawniczych. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Zdaniem rządu realizuje on kluczowy kamień milowy, który ma odblokować unijne pieniądze dla Polski z KPO.
Ustawa trafi teraz do Senatu.

PARTNERZY