Sejm uchwalił ustawę służącą ochronie odbiorców paliw gazowych

13 stycznia 2022

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Poparło ją 440 posłów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ustawa przewiduje, że do końca 2023 roku ochroną taryfową objęte zostaną między innymi szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ustawa potwierdza także konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych. Chodzi o osoby, które nie zawarły indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Ochrona taryfowa zagwarantowana zostanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot, także tych które dotychczas nie wystąpiły o objęcie taką ochroną. Ustawa przewiduje także mechanizm rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych. Ich łączny koszt w 2022 roku wyniesie 10 mld złotych. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki z PiS mówi, że rozwiązania te zapewniają ochronę Polakom, którzy zużywają gaz ziemny na cele mieszkaniowe i chronią odbiorców wrażliwych. Dodał, że ustawa zapewnia finansowanie dla firm z sektora gazowego po to, aby nie zabrakło gazu w polskich domach. Wiceminister aktywów państwowych podkreślił, że przyjęte rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ustawa jest jednym z elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Jej projekt ma charakter pilny. Teraz trafi do Senatu, który ma zająć się nią na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 20-21 stycznia.

PARTNERZY