Trybunał Konstytucyjny: Przepisy o tzw. emeryturze czerwcowej niezgodne z ustawą zasadniczą

15 listopada 2023

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o tzw. emeryturze czerwcowej są niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o niekorzystny sposób waloryzacji dla urodzonych po 31 grudnia 1948 roku objętych systemem zdefiniowanej składki, którzy wystąpili o emeryturę w czerwcu, a ich emerytura została ustalona z zastosowaniem przepisów obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji z 2021 roku. Zdaniem Trybunału wobec tej grupy doszło do nieuzasadnionego zróżnicowania: część osób, objęta nowelizacją z 2021 roku, uzyskała możliwość przeliczenia wcześniej przyznanej emerytury z uwzględnieniem nowego, korzystniejszego sposobu waloryzacji, natomiast części osób możliwości takiej odmówiono. Orzeczenie nastąpiło jednogłośnie.

PARTNERZY