Trzy rosyjskie banki odłączone od systemu SWIFT

14 czerwca 2022

Trzy rosyjskie banki straciły możliwość obsługi zagranicznych operacji. Od dziś Sberbank, Rossielchozbank i Moskiewski Bank Kredytowy zostały odłączone od systemu SWIFT. Decyzję w tej sprawie podjęły państwa członkowskie Unii Europejskiej.

SWIFT to założona w 1973 roku międzynarodowa sieć telekomunikacyjna, służąca do wymiany informacji między instytucjami finansowymi. Dzięki niej możliwe są przelewy zagraniczne i realizacja operacji dokonywanych kartami płatniczymi. Organizacja zrzesza ponad 8 tysięcy banków z około 200 krajów świata. Odłączenie rosyjskich banków od tego systemu uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zagranicznych operacji. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na rosyjskie banki i zamroziły ich zagraniczne aktywa. Rosjanie próbują obejść restrykcje zakładając konta w zagranicznych bankach, gównie w krajach dawnego Związku Radzieckiego.

PARTNERZY