W Chicago odnotowano duże zainteresowanie programem dofinansowania zakupu monitoringu

16 września 2022

Dużym zainteresowaniem cieszy się chicagowski program udzielania mieszkańcom rabatów na zakup kamer monitoringu. Do tej pory wpłynęło 4 tys. wniosków.

Wcześniej burmistrz Lori Lightfoot ogłosiła , że miasto Chicago pokryje częściowo koszty wyposażenia przez mieszkańców i firmy swoich posesji w kamery monitoringu. Nowa inicjatywa nosi nazwę Home and Business Protection Program (HBPP). Program ma na celu ograniczenie przestępczości a jednocześnie ma pomóc w poszukiwaniu sprawców złamania prawa. Program został rozszerzony i teraz, oprócz rabatów, które są oferowane na zakup kamer monitoringu , osoby zarabiające do 300% federalnego poziomu ubóstwa mogą ubiegać się o bezpłatne otrzymanie kamer. Wprawdzie departament policji nie ma bezpośredniego dostępu do zarejestrowanych kamer ale zachęca on do rejestracji systemów monitoringu dzięki czemu szybciej udaje się ustalić sprawców przestępstw. Do tej pory właściciele firm i mieszkańcy  Chicago zarejestrowali prawie 2 tysiące kamer w całym mieście co pomogło w ustaleniu osób odpowiedzialnych za różnego rodzaju przestępstwa w 57 dochodzeniach.

PARTNERZY