W ciągu najbliższych tygodni polskie MSZ wyśle do Niemiec notę dyplomatyczną ws. reparacji

12 września 2022

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że nota dyplomatyczna w sprawie reparacji wojennych od Niemiec będzie oparta na argumencie, że Polska nigdy się ich nie zrzekła. Według zapowiedzi MSZ, dokument powinien być gotowy w ciągu kilku tygodni.

Paweł Jabłoński przypomniał, że nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego zrzeczenie się reparacji przez polski rząd w latach 50. oraz, że Polska nie była stroną układów pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami, ani układu 2+4 z 1990 roku. „Zatem nigdy nie zrzekliśmy się tych roszczeń” – podkreślił. 1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, został zaprezentowany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Na jego podstawie strona polska domaga się zadośćuczynienia od Niemiec za konflikt zbrojny. Straty oszacowano na 6 bilionów 200 miliardów złotych. Pod hasłem #bezprzedawNIEnia trwa kampania informacyjna poświęcona stratom wojennym, jakie Polska poniosła w wyniku niemieckiej agresji rozpoczętej 1 września 1939 r.

PARTNERZY