W Illinois przeprowadza się coraz więcej zabiegów aborcji

24 stycznia 2024

W Illinois wzrosła liczba pacjentów przyjeżdżających z innych stanów na zabieg aborcji. Powodem jest prawdopodobnie decyzja dotycząca obalenia wyroku w sprawie Roe v. Wade. Dawał on federalną ochronę osób decydujących się na usunięcie ciąży. Prawie 17 tysięcy pacjentów przybyło do Illinois z innych stanów w celu dokonania aborcji w 2022 r. – podał stanowy departament zdrowia publicznego w dorocznym raporcie. Rok wcześniej wykonano ponad 11 300 zabiegów aborcyjnych u pacjentów z innych stanów. W sumie w 2022 roku w Illinois przeprowadzono ponad 56 tysięcy zabiegów aborcyjnych, tak dużo nie notowano  od co najmniej 25 lat. W 1996 r. około 3900 osób spoza Illinois znalazło się wśród 53 tysięcy pacjentów, którzy przerwali ciążę. Wówczas to aborcja dla pacjentów spoza stanu stanowiła około 7% wszystkich zabiegów usuwania ciąży. W 2022 r. aborcje dla osób przybywających do Illinois stanowiły już około 30%. Ponad 3,100 ciąż zostało przerwanych w 16 tygodniu lub później – czytamy w raporcie.

PARTNERZY