Wiceszef polskiego MSZ: Odpowiedź Niemiec na notę ws. odszkodowań wojennych zdumiewająca i rozczarowująca

3 stycznia 2023

Zdumiewająca, rozczarowująca i pokazująca faktyczny stosunek do Polski – tak o niemieckiej odpowiedzi na polską notę dyplomatyczną w sprawie odszkodowań wojennych mówi wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Dokument z 28 grudnia 2022 roku dziś wpłynął do polskiego MSZ.

Wiceszef MSZ powiedział, że pismo rządu w Berlinie zawarło się w jednym zdaniu – sprawa jest zamknięta, a państwo niemieckie nie zamierza podejmować negocjacji dotyczących odszkodowań wojennych. Arkadiusz Mularczyk ocenił jednocześnie, że nie jest to stanowisko w ujęciu prawnym. „Te wszystkie wypowiedzi prezentowane dotychczas, były wypowiedziami o charakterze publicystyczno-politycznym. Nie ma żadnego stanowiska prawnego rządu Niemiec, nie wiemy, na co rząd Niemiec się powołuje. Jest to odpowiedź celowo zaprezentowana w taki sposób, by nie było tam odpowiedzi o charakterze prawnym. Ta odpowiedź na notę pokazuje, w jaki sposób Niemcy traktują Polskę, ofiary II wojny światowej, miliony polskich ofiar” – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odszkodowań wojennych. Arkadiusz Mularczyk dodał, że po takiej, jednozdaniowej odpowiedzi, „między bajki” można włożyć twierdzenia o dobrych relacjach i polsko-niemieckiej przyjaźni. „Ale Polska w żaden sposób nie odpuszcza sprawy odszkodowań za niemiecką okupację” – zapewnił i dodał, że rząd w Warszawie będzie nagłaśniał tę kwestię na arenie międzynarodowej i domagał się prowadzenia postępowań przed szeregiem organizacji międzynarodowych. „Niemcy muszą liczyć się z tym, że poniosą ciężkie straty reputacyjne w związku ze swoją postawą” – zaznaczył wiceszef polskiego MSZ. Wiceminister Arkadiusz Mularczyk poinformował wcześniej, że Polska oficjalnie zwróciła się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o współpracę i wsparcie przy ubieganiu się o odszkodowanie od Niemiec za zniszczenia podczas II wojny światowej. Pismo w tej sprawie otrzymają najważniejsi przedstawiciele ONZ, w tym sekretarz generalny Organizacji Antonio Guterres. Trafi do nich także raport o stratach wojennych, w którym szkody wyrządzone narodowi polskiemu wyceniono na ponad 6 bilonów złotych.

PARTNERZY