Wniosek o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej

8 maja 2024

Prokuratura Krajowa złożyła właśnie wniosek do sądu dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej – poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Prokuratura Krajowa wnosi również o zezwolenie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Zarzutem jest szpiegostwo.

PARTNERZY