FINANSE CHICAGO: Sytuacja na rynkach finansowych po elekcji Donalda Trumpa

3 lutego 2017

Wraz z piątkową inauguracją 20 stycznia, rozpoczęła się nowa prezydentura Donalda Trumpa. Po wyborach prezydenckich obserwowaliśmy pozytywne trendy na giełdzie (m.in. wzrost Dow Jones o ponad 1,500 punktów!). Jednak w ostatnich dniach, ten trend uległ drastycznej zmianie…. Na rynku inwestycyjnym daje się ostatnio odczućwiększa zmienność rynku, której skutkiem były spadki: S&P500 0,15%, Dow 0,29%, Nasdaq 0,34%.

Czyżby to koniec efektu znanego jako „Trump Bump”?

Cóż, zjawiska zachodzące na giełdzie mają zawsze charakter złożony i na ich wytłumaczenie przeważnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Choć, wyraźnie widać, że inwestorzy nie wykazują już tyle entuzjazmu co jeszcze kilka tygodni temu….Być może dlatego, że zamiast niższych podatków, czy ograniczenia biurokracji nastąpiłyzwiększone wydatki rządowe. Ale, nikt nie wie napewno, jakie zmiany i wydarzenia polityczne nas czekają w przyszłości. Zatem, nasze prognozy najlepiej jest opierać wyłącznie na podstawieogólnej sytuacji rynkowej.

A jak się ona przedstawia?

W czwartym kwartale 63 firmyogłosiły swoje wyniki.Z nich 63% przekroczyło swoje szacowane zyski z akcji i ze sprzedaży na około 46%. Ostatnie dane wykazują również wzrost „consumer price index” o 0,3%, wrost produkcji przemysłowej 0,8% (wyrównując z nadwyżką listopadową stratę), oraz wzrost inwestycji w przemyśle budowlanym o 11,3% (w listopadzie zanotowano 39,4% spadek). W dalszym ciągu czekamy na wyniki gospodarcze dotyczące:
1) Stanu PKB w czwartym kwartale
2) Danych nastrojów konsumentów
3) Wynikówze sprzedaży nieruchomości

Na co my powinniśmy teraz zwócić uwagę?

Pamiętajmy, że nowe perspektywy polityczne zawsze wywołują reakcje emocjonalne nawet wśród najbardziej racjonalnych inwestorów. Wystarczy tylko wrócić pamięcią do ostatnich wyborów prezydenckich z roku 2008 kiedy to S&P500 spadło o 15,5% w dzień inauguracji;a tych inwestorów, którzy w panice wycofali się z obrotu ominął  roczny zysk w wysokości około 12%. Wniosek z tego jest taki, że w  inwestycjach najlepiej jest opierać się na opowiednio dobranej i zaprojektowanej pod względem toleracji na ryzyko długoterminowej strategii. Osobiście, nadal będę zajmowal się monitorowaniem następujących procesów rynkowych, politycznych i ekonomicznych… W razie pytań bardzo proszę kontakt z naszym biurem.

Dariusz Godlewski RFC
2700 Patriot Blvd. Suite 250
Glenview,IL. 60026
Tel. 847-312-3454
www.FinancialWealthAlliance.com


(Investment Advisory Services offered through Brookstone Capital Management, LLC.(BCM), a SEC Registered Investment Advisor. Financial Wealth Alliance Inc. and BCM are independent of each other)

PARTNERZY

single.php