Imigrant za kratami

8 maja 2015

Administracja Baraka Obamy nasiliła egzekwowanie przepisów imigracyjnych, deportując rekordową liczbę nielegalnych imigrantów. Ale deportacje to tylko część działań jakie podejmują władze imigracyjne w stosunku do nielegalnych. Ci z nich, którzy mają na swym koncie wykroczenia, lub przestępstwa są przetrzymywani w aresztach imigracyjnych, gdzie nawet za drobne wykroczenia przeciw obowiązującym tam przepisom grożą surowe sankcje. Najgorsze z nich to przetrzymywanie w pojedynczych celach i odcięcie kontaktów ze światem. Ogółem w ośrodkach zatrzymań w USA przebywa codziennie około 34 tysięcy imigrantów. Z tego w przeciętnym dniu 300 zatrzymanych siedzi w odosobnieniu. Blisko połowa z nich jest ulokowanych w oddzielnych celach 2 tygodnie, lub więcej. Około 11% przebywa w całkowitej izolacji przez 45, lub więcej dni. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, przetrzymywanie osób w celach-izolatkach przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może być traktowane jako tortura i spowodować nieodwracalne urazy psychiczne. Za co karze się imigrantów pobytem w izolacji? Dziennik New Jork Times, który o tym pisze, powołuje się na wywiady ze zwolnionymi z ośrodków zatrzymań imigrantami, którzy byli tam karani odosobnieniem.

 

W areszcze mieszczącym się w Pinal County w Arizonie zapytany immigrant relacionowal, że do izolatki można trafić za różne wykroczenia. On sam siedział w odosobnieniu blisko 3 miesiące za- jak utrzymywał – kłótnię ze strażnikiem. Co więcej, nie pozwolono mu na uczestniczenie w konferencji video, aby rozważyć jego sprawę. Inny z zatrzymanych imigrantów, który siedział w ośrodku mieszczącym się w powiecie Sherburn w Minnesocie został ukarany pobytem w odizolowanej celi za to, że strażnicy znaleźli u niego trochę masła orzechowego i oranżadę w proszku. Ogółem imigranci są trzymywani w około 250 aresztach, więzieniach, prowadzonych przez prywatne firmy, i innych ośrodkach zatrzymań w całym kraju. Dzienny koszt pobytu w areszcie dla imigrantów wynosi 122 dolary. Urząd Imigracyjny twierdzi, że nie ma danych dotyczących kosztów trzymania osoby w celi-izolatce, ale zdaniem specjalistów może to 3 krotnie przekraczać zwykły koszt poza izolatką. Od 2005 roku populacja imigrantów przebywających w ośrodkach zatrzymań wzrosła o aż 85%. Gdy nielegalny immigrant zostaje zatrzymany nie otrzymuje wyroku z określoną datą wyjścia z aresztu. Niektórzy są przetrzymywani miesiącami do czasu, gdy podpiszą dokumenty o dobrowolnej deportacji, lub gdy otrzymają możliwość pozostania w USA, względnie gdy zostaną deportowani. Nowe przepisy dotyczące traktowania zatrzymanych nielegalnych imigrantów przewidują, że mogą oni być karani za każde złamanie regulaminu pobytem do 30 dni w celi izolatce. Najlepiej uczynić wszystko, aby do takiej celi nie trafić.

PARTNERZY

single.php