Umieć pisać

12 października 2015

Kilkanaście dni temu rozpoczął się rok akademicki. W szkołach podstawowych i średnich nauka trwa już od ponad miesiąca. To czas, kiedy w mediach pojawia się wiele opinii o poziomie nauki w USA. Natalie Wexler, kierująca niedochodową organizacją  “Rewolucja w pisaniu”, wypowiada się na łamach “Washington Post” o problemach związanych z nauką pisania w amerykańskich szkołach średnich. Przeciętny Amerykanin ma spore kłopoty z pisaniem. Nie pomaga mu w tym wcale inwazja internetu, kreującego swój własny, pełen przedziwnych wygibasów język. Przyczynę takiego stanu rzeczy eksperci od oświaty upatrują w tym, że od szeregu lat większość szkół w USA nie uczy pisania we właściwy sposób. Przeprowadzony przed 4 laty ogólnokrajowy test wykazał, że tylko 24% uczniów klas ósmych i wyższych radzi sobie z pisaniem w stopniu wystarczającym, a tylko 3 % pisze na pozomie zaawansowanym. Nauczyciele nie przykładają się do uczenia sztuki pisania, zadając banalne wypracowania typu: „Opisz jak się czujesz”. W 40 stanach przyjęto standardy oświatowe, Common Core, których celem ma być rozwiązanie tych problemów. Standardy mają  wymagać od uczniów, aby płynnie pisali o znaczeniu tego czego się uczą nie tylko na lekcjach  języka angielskiego, ale również na zajęciach z historii i nauk ścisłych. Standardowi Common Core daleko do doskonałości. Jego autorzy skupili się na opisaniu tego jakimi umiejętnościami językowymi winien dysponować uczeń w poszczególnych klasach. Program Common Core zakłada, że uczniowie szkół gimnazjalnych i  high school znają już  zasady interpunkcji, pisania z małej i dużej litery oraz kompozycji zdania. Tymczasem okazuje się, że uczniowie, szczególnie ci wywodzący się z biednych dzielnic, mają z tym kłopoty. Jeżeli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz licealnych mają też kłopoty z pisaniem poprawnych gramatycznie,  dobrze skonstruowanych zdań to trudno oczekiwać, aby pisali dobre, właściwie skomponowane wypracowania. To zrozumiałe, że specjaliści od oświaty oraz autorzy programów szkolnych odczuwają naciski, aby uczniowie, szczególnie klas wyższych, pisali obszerne, płynne wypracowania. Trudno oczekiwać tego od uczniów, którzy nie potrafią skomponować porządnego zdania.

 

PARTNERZY