Jan Miodek

Ojczyzna-Polszczyzna

Polski językoznawca, profesor i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego; popularyzator wiedzy o języku polskim. Absolwent II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. W latach młodości marzył o zawodzie dziennikarza. W 1963 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Po obronie pracy magisterskiej „Nazwy miejscowe kulturalne typu Środa, Piątek, Wola, Osiek”, zaproponowano mu staż asystencki w tamtejszej katedrze języka polskiego. W 1968 poślubił Teresę Taczanowską, którą poznał w czasie studiów. Kilka lat potem urodził im się syn Marcin (obecnie doktor nauk humanistycznych i pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UWr). Od 1968 obecny na łamach wrocławskiego dziennika Słowo Polskie, gdzie prowadzi rubrykę „Rzecz o języku”, zaś od 1987 do 2007 – w Telewizji Polskiej program „Ojczyzna polszczyzna”. Miał też cotygodniowy felieton w Dzienniku Zachodnim i comiesięczny w Śląsku. Od 1995 prowadzi na żywo we wrocławskim oddziale TVP cykliczny program pt. „Profesor Miodek odpowiada”. Publikował również w miesięczniku „Wiedza i Życie”. W 1983 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a także stanowisko docenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawę kolokwium stanowiły dwie książki „Rzecz o języku”, „Szkice o współczesnej polszczyźnie” oraz „Kultura języka w teorii i praktyce”. Od maja 1989 jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1991 senat tej uczelni przyznał mu stanowisko profesora nadzwyczajnego, a już w 1995 odebrał tytuł profesorski z rąk Lecha Wałęsy. 20 października 2005 został doktorem honoris causa Pedagogicznego Uniwersytetu Wileńskiego, a 10 marca 2006 roku otrzymał ten tytuł na Uniwersytecie Opolskim. Od 2009 roku prowadzi na antenie TVP Polonia program „Słownik polsko@polski”.

PARTNERZY