Aleksander Łukaszenka do białoruskiego wojska będzie werbował kryminalistów

8 kwietnia 2024

Białoruski dyktator podpisał ustawę, zmieniającą zasady rekrutacji Białorusinów do zasadniczej i kontraktowej służby wojskowej. Zgodnie z nowym prawem do służby kontraktowej mogą być werbowane między innymi osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, a nawet kryminaliści, odbywający wyroki w koloniach karnych. Nowe zasady rekrutacji do białoruskiej armii przypominają proceder, zastosowany w Rosji wobec tamtejszych skazańców po rozpoczęciu przez ten kraj pełnoskalowej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. Nowe prawo zaostrza ponadto odpowiedzialność za uchylanie się Białorusinów w wieku poborowym od odbywania zasadniczej służby wojskowej. Przepisy pozwalają na wezwanie rekruta do stawienia się w punkcie poborowym poprzez powiadomienie SMS-em. Niezależni obserwatorzy zwracają uwagę na to, że zasady rekrutacji do białoruskiej armii są zmieniane w momencie, kiedy Łukaszenka pozwala sobie na głoszenie niejednoznacznych rozważań na temat wojny. Na przykład w sobotę oświadczył, że Białoruś „przygotowuje się do wojny”.

PARTNERZY