Barbara Marta Żmudka

Pieprzyk Polonijny

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizacje zawodowe, a podczas pobytu w Chicago zaprzyjaźniła się z mediami. Zaczynając w 1993 r. od promocji krakowskiej alma mater w programach radiowych: „Word & Reality”, „Kwadrans Akademicki” i „Wszechnica Jagiellońska” a na łamach prasy we współpracy m.in z „Polish News”. Wspieranie rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej, poprzez porady z zakresu prawa polskiego, to jedna z wielu akcji. Od września 2006r., w Wietrznym Radiu – w każdy piątek przed 18:00 prezentuje „Pieprzyk Polonijny” z dodatkiem humoru jako nieszkodliwej przyprawy naszej polonijnej rzeczywistości.

Inspiracje i uwagi: barmez@gmail.com

 

PARTNERZY