Arcybiskup Stanisław Gądecki apeluje do premiera o poluzowanie obostrzeń w kościołach

7 czerwca 2021

Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do Mateusza Morawieckiego wyraził stanowczy sprzeciw wobec dalszego ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary. Arcybiskup Gądecki wyraża smutek z powodu zachowania obostrzeń w kościołach, podczas, gdy w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego obostrzenia zostały poluzowane.

„Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej” – czytamy w liście przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski. Abp Gądecki zaznacza, że prawo do wolności religijnej jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Arcybiskup Gądecki przypomina wcześniejsze listy do premiera, w których podkreślał, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”. Dlatego, jak wyjaśnia arcybiskup Gądecki „z uwagi na charakter prawa do wolności religijnej, wszelkie ograniczenia w korzystaniu z niej powinny być racjonalne i minimalne; muszą także być wprowadzane w ostatniej, a zdejmowane w pierwszej kolejności”.

Przewodniczący Episkopatu Polski zwraca uwagę na paradoksalne sytuacje związane z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią. „Przykładowo, w wydarzeniach okolicznościowych takich jak przyjęcia pierwszokomunijne, czy wesela dopuszcza się uczestnictwo 150 osób (nie licząc osób zaszczepionych). Te same osoby nie mogą jednak uczestniczyć w poprzedzającej je ceremonii liturgicznej w kościołach, gdyż w zdecydowanej większości ich powierzchnia jest mniejsza, niż wymagane w tym przypadku 2000m2” – wskazuje arcybiskup Gądecki. Zauważa także, że teatry, opery, filharmonie, kina mogą prowadzić swoją działalność w pomieszczeniach zamkniętych przy udostępnieniu widzom 50 procent liczby miejsc, w środkach transportu dopuszczalne jest nawet 75 procent obłożenia. Analogicznie podkreśla arcybiskup Gądecki – „zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią”. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu”- apeluje przewodniczący Episkopatu Polski do szefa rządu RP.

PARTNERZY