Dziś Wielkanoc prawosławna

5 maja 2024

Dziś wierni obrządków wschodnich, między innymi prawosławni i grekokatolicy, obchodzą Wielkanoc. Dla chrześcijan Wielkanoc, zwana też Paschą czy Zmartwychwstaniem Pańskim, jest najważniejsza w roku życia liturgicznego. Duchowym przygotowaniem do wielkiego święta jest czterdziestodniowy Post zwany Wielkim lub czterdziestnicą.

Ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przypomniał, że Wielkanoc kończy Triduum Paschalne. „Wielkanoc – Pascha – w Kościele prawosławnym używa się tego określenia na święto Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to święto, które kończy czas przejścia – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę – Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Niedziela jest tym dniem, kiedy wszystko już się dokonało” – przypomniał kapłan. Pascha Chrystusowa rozpoczyna się o północy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Paschalną uroczystą procesją ze świecami, chorągwiami i ikonami, przedstawiającymi wychodzącego z grobu Chrystusa. Następnie rozpoczyna się nabożeństwo Jutrzni Paschalnej, tłumaczył ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz. „Przy zamkniętych drzwiach Świątyni, na zewnątrz stoi kapłan i rozpoczyna nabożeństwo Jutrzni Paschalnej, najradośniejszego nabożeństwa w całym roku, podczas którego śpiewany jest przepiękny hymn: „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, śmierci będących w grobach – życie dał” i tym hymnem rozpoczyna się nabożeństwo Paschalne. Z kolei Jutrznia Paschalna przypomina o radości Zmartwychwstania Chrystusa. „Duchowni wołają, krzycząc wręcz do wiernych „Chrystus Zmartwychwstał, wierni odpowiadają – Prawdziwie Zmartwychwstał”, po czym główny kapłan odprawiający nabożeństwo Krzyżem stuka w drzwi Świątyni – tak jak Pan Jezus przez Krzyż zniszczył drzwi do piekieł – które się otwierają i wchodzimy na nabożeństwo z radością, z paschalnymi okrzykami Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał” – tłumaczył ksiądz diakon z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przez cały Tydzień Wielkanocny królewska brama ikonostasu pozostaje otwarta na znak, że dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa wszyscy wierni mają dostęp do Jego Ofiary Krzyżowej i Zmartwychwstania. W Kościele prawosławnym główne uroczystości odbywają się w Soborze Metropolitalnym Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, czyli w cerkwi przy alei Solidarności w Warszawie.

PARTNERZY