Komisja Europejska ma zakończyć procedurę z artykułu 7. unijnego traktatu przeciwko Polsce

6 maja 2024

Przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła wolę zakończenia . „Dziś jest nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach jesteśmy przekonani, że procedura z artykułu 7. może zostać zakończona. Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi tego przełomu. Jest to wynik bardzo silnej pracy i głęboko zakrojonych reform. Ma to znaczenie dla narodu polskiego i dla całej Unii. Jest to świadectwo odporności, praworządności i demokracji w Europie” – napisała w oświadczeniu Ursula von der Leyen. Komisja uznała, że zmiany legislacyjne i nielegislacyjne w Polsce rozwiewają wątpliwości co do zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa. 21 maja ta ocena zostanie przekazana ministrom do spraw europejskich unijnych krajów i wtedy formalnie procedura zostanie zakończona. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę w 2017, zarzucając Polsce łamanie zasad praworządności i brak niezależności sądownictwa w związku ze zmianami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Stały monitoring Brukseli i wysłuchania na unijnych naradach ministerialnych osłabiały pozycję Polski, dlatego nowe władze, wyłonione po wyborach z 15 października, starały się o zakończenie procedury.

PARTNERZY