Konsultacje z prezydentem w sprawie

16 grudnia 2022

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z premierem Mateuszem Morawieckim. Dodatkowo prezydent konsultował się w tej sprawie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym.

Andrzej Duda rozmawiał też z ministrem ds. Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sęk, który przedstawił główne założenie projektu ustawy. W komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że prezes NSA przedstawił prezydentowi wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją proponowanych rozwiązań, w zakresie możliwości orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów przez sądy administracyjne, którym Konstytucja powierza sprawowanie kontroli działalności administracji publicznej. Swoje stanowisko Prezes przedstawił także na piśmie. Z kolei marszałek Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki mieli zgodzić się z wyrażonym przez prezydenta podczas wczorajszego oświadczenia medialnego stanowiskiem, że projektowana ustawa musi być zgodna z Konstytucją, a w szczególności nie może stwarzać jakichkolwiek warunków, w których możliwe byłoby podważanie nominacji sędziowskich i statusu sędziów. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że spotkania odbyły się w ramach pierwszych konsultacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

PARTNERZY