Kościół katolicki obchodzi dziś Boże Ciało

3 czerwca 2021

Kościół katolicki obchodzi dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

 

Proboszcz Archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz prałat Bogdan Bartołd podkreślił, że Jezus Chrystus jest dziś szczególnie obecny pośród nas. „Ten dzień, jest dniem dziękczynienia Panu Bogu, za niezwykły dar miłości. Eucharystia jest darem miłości Pana Boga, który wychodzi do nas na zewnątrz. Wychodzi na ulice. Quo vadis Domine ? Dokąd idziesz Panie? – Idę do swoich. Chcę im powiedzieć o Swojej miłości. Chcę ich przygarnąć do Swojego Serca. -przytacza słowa Jezusa duchowny. I dodaje „Mamy tę radość i to szczęście, że możemy przyjmować Boga do swojego serca. To jest święto ukazania światu, że wierzymy w Boga który kocha, kocha każdego człowieka i do każdego chce przyjść.”- wyjaśnia proboszcz warszawskiej archikatedry.

Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz święty Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja”. Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż „sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.”

W Polsce uroczystość Bożego Ciała została wprowadzona została przez biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320 roku. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do czterech ołtarzy. W procesjach przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, a na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakra-mentalne. Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego i jest świętem nakazanym. Oznacza to, że katolicy mają obowiązek uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej.

PARTNERZY