Kraje UE zgodziły się na zmiany w Zielonym Ładzie i złagodzenie wymogów wobec rolników

13 maja 2024

Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły złagodzenie wymogów środowiskowych wobec rolników. Chodzi o korekty w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję w połowie marca i przyjęte przez Parlament Europejski pod koniec ubiegłego miesiąca.

Bruksela ugięła się pod presją protestów rolniczych przelewających się przez Europę, w tym przez Polskę. Zniesiony zostaje obowiązek ugorowania. Rolnicy nie będą musieli wyłączać 4 procent ziemi z upraw, by otrzymać dopłaty bezpośrednie. Natomiast ci, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Małe gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych. To znacząco zmniejszy obciążenia administracyjne związane z kontrolami i jest ważne dla Polski, gdzie takich gospodarstw jest ponad 70 procent. Ponadto są też zmiany jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Państwa członkowskie będą miały więcej swobody w określaniu, kiedy dokładnie będzie ona obowiązywać. Komisja nie będzie narzucać sztywnych okresów. Rolnik nie będzie zobowiązany także do płodozmianu. To sprawi, że rolnikom dotkniętym suszą lub nadmiernymi opadami deszczu będzie łatwiej spełnić wymogi.

PARTNERZY