Ławki „z polską flagą” i regulaminem w 15 punktach!

31 sierpnia 2022

Biało-czerwona konstrukcja w kształcie konturów Polski i skryta w jej wnętrzu ławka, na której można usiąść, pod warunkiem, że nie łamie się zawierającego 15 punktów regulaminu. Takie ławki pojawiły się już w wielu miejscach w Polsce. Oto ten regulamin:

1. „Ławka” to instalacja przeznaczona do rekreacji i wypoczynku, składająca się z siedziska, stelażu w kształcie konturów Polski wraz z podestem zabezpieczonym łańcuchem.
2. Osoby, które chcą skorzystać z ławki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.
3. Ławka jest przeznaczona do użytku dorosłych oraz dzieci, przy czym korzystanie z ławki przez dzieci do lat 12 powinno odbywać się wyłącznie w obecności i pod opieką dorosłych.
4. Na ławce mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, przy czym łączne obciążenie nie może przekroczyć 225 kg.
5. Wejście i zejście na ławkę dozwolone jest i powinno odbywać się tylko za pomocą schodów trzymając się poręczy. Schody umieszczone są z tyłu instalacji.
6. Z ławki należy korzystać tylko w pozycji siedzącej, trzymając się poręczy stanowiących umocowanie ławki i opierając się o oparcie.
7. Zabrania się:
– Stawania na ławce
– Siadania na oparciu ławki
– Skakania na ławce
– Zeskakiwania z ławki
– Siadania i przebywania na uszkodzonej ławce
– Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas
– Korzystania z otwartego ognia
8. Z instalacji należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.
9. Na ławce i w jej bezpośredniej przestrzeni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia.
10. Osoby oczekujące na skorzystanie z ławki powinny znajdować się poza obrębem całej instalacji w odległości 1,5 metra.
11. Nie dozwolone jest wchodzenie i korzystanie z ławki z przedmiotami niebezpiecznymi mogącymi stanowić zagrożenie dla siebie i innych osób, a także z urządzeniami i środkami transportu (tj. rowery, hulajnogi, rolki, wózki itd.).
12. Zabronione jest korzystanie i przebywanie na ławce ze zwierzętami.
13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu i instrukcji użytkowania osoby korzystające z ławki, mogą zostać poproszone o bezwzględne zejście z ławki i opuszczenie instalacji.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowe korzystanie z ławki przez użytkowników.
15. Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad albo które spowodowały szkody w instalacji mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PARTNERZY