Marszałek Sejmu zapowiada kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

18 maja 2021

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiada kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie podała jednak terminu, do kiedy można zgłaszać kandydatów. W ubiegłym tygodniu Senat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko RPO posła Prawa i Sprawiedliwości prawnika i konstytucjonalisty Bartłomieja Wróblewskiego. Sejm wybrał go większością głosów 15 kwietnia. Zgodnie z konstytucją, Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że „musi być kolejna próba podjęta, zgodnie z przepisami”. „Nie może być tak, że nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich” – powiedziała. Elżbieta Witek zwróciła też uwagę, że większość w Senacie mają ugrupowania opozycyjne, które nie chcą się zgodzić na wybór wskazanego przez sejmową większość kandydata. Dziennikarze pytali marszałek Sejmu o to, czy Prawo i Sprawiedliwość wniesie projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskim w kontekście kwietniowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. „Trybunał Konstytucyjny też wyznaczył termin, w jakim trzeba podjąć jakieś decyzje” – powiedziała. Dodała, że trzeba się nad tym zastanowić i muszą się na ten temat wypowiedzieć prawnicy. W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją. Zapadło ono jednogłośnie. O zbadanie zgodności jednego z przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o kwestię pełnienia obowiązków przez rzecznika po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Trybunał zdecydował ponadto, że wyrok wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PARTNERZY