Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał Rosję winną naruszenia zobowiązań traktatu ONZ

31 stycznia 2024

Trybunał w Hadze uznał Rosję winną naruszenia we wschodniej Ukrainie zobowiązań wynikających z antyterrorystycznego traktatu ONZ. Prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Joan Donoghue odczytała wyrok w sprawie wniesionej przez Ukrainę przeciwko Rosji w 2017 roku.

Sędzia Joan Donoghue stwierdziła, że przedstawione przez Ukrainę zarzuty względem Rosji zawierają wiarygodne i szczegółowe informacje, które stanowią podstawę do zobowiązania Federacji Rosyjskiej do wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. „Otrzymane informacje zawierają podsumowanie rodzajów zachowań rzekomo podejmowanych przez członków grup zbrojnych powiązanych z Doniecką i Ługańską Republikami Ludowymi. Zawierają nazwiska kilku osób podejrzanych o finansowanie terroryzmu oraz szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania kont oraz innych przedmiotów, które były wykorzystywane w celu transferu funduszy. Sąd uznał, że takie informacje spełniają wymagania stosunkowo niskiego progu określonego w artykule 9. i tym samym sprawa wymaga przeprowadzenia przez pozwanego śledztwa” – dodała prezes Trybunału w Hadze. Sprawa dotyczy dostarczania przez Moskwę broni organizacjom terrorystycznym na terytorium Ukrainy oraz odszkodowania za zestrzelenie komercyjnego lotu MH17. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł również, że Federacja Rosyjska naruszyła Międzynarodową Konwencję o Zakazie Dyskryminacji Rasowej zmuszając do nauczania po rosyjsku na nielegalnie anektowanym przez siebie Krymie. MTS uznał, że Rosja naruszyła swoje zobowiązania dotyczące niedyskryminacji mniejszości ukraińskiej. Prezes Trybunału Joan Donoghue zwróciła uwagę na dane dotyczące gwałtownego spadku liczby uczniów uczących się języka ukraińskiego. „W pierwszym roku (po nielegalnej aneksji Krymu) nastąpił spadek o 80 procent, a w następnym – o kolejne 50 procent” – zauważyła. Sędzia powiedziała, że Trybunał uznaje wyjaśnienia Federacji Rosyjskiej w tej sprawie za nieprzekonujące, „nawet biorąc pod uwagę fakt, że doszło do znacznego exodusu rodzin ukraińskich na Ukrainę kontynentalną”.

PARTNERZY