Minister Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informację ws. stosowania Pegasusa

24 kwietnia 2024

Prokurator Generalny Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informację o inwigilowaniu między innymi Pegasusem. W latach 2017-2022 z użyciem systemu objęto kontrolą 578 osób. Najwięcej w 2021 roku – 162 osoby. Adam Bodnar zwracał uwagę, że jest to system, który bardzo poważnie ingeruje w prywatność, bo pozwala na przejęcie kontroli nad telefonem. Dlatego używanie go musi budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia praw konstytucyjnych. Minister sprawiedliwości mówił, że konieczna jest reforma służb i większa kontrola nad systemami używanymi do inwigilacji. Rekomendował wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich lub stworzenie niezależnego organu nadzoru. Mówił także o roli sądów, które teraz muszą uzasadniać tylko decyzje odmowne. W kontroli operacyjnej Pegasusa używały w analizowanych latach Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

PARTNERZY