Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji

22 stycznia 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wydanym oświadczeniu stwierdza, że odmowa wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji TVP, nie powoduje skutków w postaci zmiany statusu spółki i jej władz. Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA), likwidatorem Spółki jest Pan Daniel Gorgosz, powołany tą samą uchwałą.

TVP S.A. w likwidacji zapowiada złożenie skargi na dzisiejszą decyzję. W oświadczeniu podkreśla się, że jedynie potencjalny prawomocny wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę Walnego Zgromadzenia mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu jej likwidacji oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełni swoją funkcję. To samo odnosi się do skuteczności powołania przez Walne Zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji (w składzie: Piotr Zemła, Maciej Taborowski i Anisa Gnacikowska). Jak napisano w oświadczeniu, wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny, nie tworzy prawa lub statusu organów, ma jedynie walor informacyjny. Po złożeniu przez TVP S.A. w likwidacji skargi na dzisiejszą czynność referendarza sądowego dzisiejsza odmowa wpisu traci wszelką moc do czasu rozpoznania przez sąd skargi. „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przekonany, że spór prawny zakończy się pomyślnie, potwierdzając stanowisko większości sądów rejestrowych w Polsce, które wydały już liczne korzystne postanowienia z których wynika, że postawienie spółek realizujących misję mediów publicznych w stan likwidacji jest w pełni zgodne z prawem”- podkreśla się w oświadczeniu. 27 grudnia decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w stan likwidacji zostały postawione spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. Miało to związek z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych poprzez weto ustawy okołobudżetowej. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz napisał w oświadczeniu, że w obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela. 29 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

PARTNERZY