Minister środowiska Anna Moskwa: Nie ma podstaw do wyciągania konsekwencji wobec Polski za sytuację na Odrze

16 sierpnia 2022

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa nie widzi podstaw do wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec Polski na arenie europejskiej w związku z sytuacją na Odrze. Skutkami katastrofy ekologicznej na tej rzece interesują się nie tylko władze niemieckie, wczoraj polska minister rozmawiała z unijnym komisarzem do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusem Sinkevicziusem.

Anna Moskwa zapewniła, że stronie niemieckiej przekazano informacje, gdy kryzys na Odrze przybrał wymiar transgraniczny. „Nie ma dzisiaj żadnych podstaw, żeby mówić o jakichkolwiek karach czy konsekwencjach. Kluczowe jest, żeby ustalić przyczynę, trudno mówić, by Polska w jakimkolwiek stopniu zawiniła tej sytuacji kryzysowej. Nie widzimy żadnej podstawy prawnej, formalnej, czy merytorycznej, by móc jakąkolwiek odpowiedzialność po naszej stronie wyciągać” – oświadczyła Anna Moskwa. Jak relacjonowała minister klimatu i środowiska, w trakcie rozmowy z unijnym komisarzem poprosiła o przekazanie informacji na temat podobnych sytuacji dotyczących katastrof ekologicznych na rzekach w innych krajach Unii Europejskiej. „Przykładów analogicznych sytuacji jest na dzisiaj kilka, były też w ostatnich miesiącach, latach. Szukamy zbieżności, metodyki badań, jaka wtedy została podjęta” – powiedziała Anna Moskwa. Wyraziła nadzieję, że te informacje mogą pomóc w wyciągnięciu wniosków z aktualnego kryzysu na Odrze.

PARTNERZY