Minister Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji od Niemiec

3 października 2022

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Po uroczystym złożeniu podpisu minister podkreślił, że nota zostanie teraz przekazana niemieckiemu MSZ.

„Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego oraz materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945” – podkreślił Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji wymienił, że wśród żądań zapisano też przywrócenie statusu mniejszości narodowej dla Polaków mieszkających w Niemczech, możliwość nauczania języka polskiego w szkołach, właściwą współpracę w zakresie upamiętnienia ofiar II wojny światowej czy prezentację niemieckiemu społeczeństwu prawdziwego obrazu tego konfliktu. „Szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom” – podkreślił Zbigniew Rau. Wyraził przekonanie, że uregulowanie tych spraw pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie. „Doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz zapewni dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy” – argumentował minister. Nota dyplomatyczna została sporządzona na podstawie raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, ogłoszonego 1 września. Szacuje on szkody wojenne Polski na 6 bilonów 220 miliardów 609 milionów złotych. Minister Rau podziękował posłowi Prawa i Sprawiedliwości Arkadiuszowi Mularczykowi i jego zespołowi parlamentarnemu za przygotowanie raportu. Zwrócił uwagę, że prace nad jego przygotowaniem trwały ponad pięć lat.

PARTNERZY