Nadal nie ma decyzji w sprawie przedłużenia umowy na ShotSpotter w Chicago

18 kwietnia 2024

Chicagowscy radni zajęli się kontrowersyjną technologią wykrywania strzałów ShotSpotter. Pojawiły się wnioski by policja nadal mogła z niej korzystać mimo zapowiedzi burmistrza Brandona Johnsona zakończenia jesienią współpracy z firmą oferującą technologię.

W środę radni mieli podczas głosowania zdecydować czy ShotSpotter nadal będzie działać. Jednak termin głosowania przesunięto. Następne posiedzenie Rady Miasta zaplanowano na piątkowe popołudnie, ale zwolennicy planu utrzymania ShotSpottera nie będą w stanie zapewnić wymaganego 48-godzinnego powiadomienia, aby głosować na tym spotkaniu. Mogą potencjalnie zaplanować specjalne posiedzenie Rady Miasta w późniejszym terminie, aby zająć się propozycją lub poczekać do następnego regularnego posiedzenia. Podczas kampanii wyborczej na burmistrza w 2023 r. Johnson obiecał, że zakończy korzystanie z ShotSpotter w Chicago, twierdząc, że istnieją wyraźne dowody na to, iż system jest zawodny. W 2021 r. raport biura inspektora generalnego Chicago wykazał, że alerty ShotSpotter rzadko prowadzą do dowodów przestępstwa z użyciem broni. Ustalenia inspektora generalnego są zgodne z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez MacArthur Justice Center na Northwestern University, które również wykazało, że w 9 na 10 przypadków odgłosy wykryte przez czujniki ShotSpotter nie pochodziły z przestępstwa z użyciem broni palnej. Biuro prokuratora stanowego powiatu Cook również stwierdziło, że system ma minimalny wpływ na pociąganie do odpowiedzialności sprawców strzelanin. Wewnętrzny raport biura prokuratora stanowego wykazał, że tylko 1% strzelanin w Chicago kończy się aresztowaniem dzięki ShotSpotter, podczas gdy 92% strzelanin nie ma związku z tą technologią. Burmistrz Johnson powiedział, że jest otwarty na wdrożenie innych systemów wykrywania strzałów, które zastąpiłyby ShotSpotter, jeśli byłyby bardziej niezawodne.

PARTNERZY